پروژه های انجام شده و جاری در شرکت

پروژه های انجام شده و در حال اجرا

پروژه آموزش مبانی اطفای حریق برای کارکنان ستادهای مرکزی شرکت ملی گازایران
پروژه سازماندهی و راهبری واحد HSE شرکت شاتل
پروژه سازماندهی و راهبری واحد HSE و ارائه خدمات تخصصی آتش نشانی ۱۳۹۹
مجتمع مسکونی باغ بهشت 1200 واحدی سعادت آباد سال 1398
پروژه تامین, نگهداری و شارژ تجهیزات اطفای حریق
پروژه مشاوره ایمنی وآتش نشانی ساختمان های شرکت تپسی سال 1399
جانمای و شارژ تجهیزات اطفای حریق پرتابل ۱۳۹۹
شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش استان تهران
مشاوره ، طراحی و تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت از حریق پروژه های ساختمانی ۱۳۹۹